Suomen ympäristökeskuksen sisävesien pohjaeläinmääritysten vertailukoe:

Suomen ympäristökeskus järjesti maaliskuussa 2009 kansallisen pohjaeläinvertailukokeen alan toimijoille. Vertailulla testattiin pohjaeläinnäytteitä määrittävien henkilöiden ammattitaitoa ja pohjaeläinmääritysten luotettavuutta. Määrityskoe oli mahdollista suorittaa sekä järvisyvännelajiston että jokipohjaeläinten osalta.

Probenthos Oy:n Markus Leppä osallistui molempiin määrityskokeisiin saavuttaen kummassakin osiossa tuloksen, jonka perusteella määrityksiä voidaan pitää ERITTÄIN LUOTETTAVINA.

Lisätietoja määrityskokeesta ja sen tuloksista antaa kokeen koordinaattori, Suomen ympäristökeskuksen vanhempi
tutkija Kristian Meissner (p.040-5810193).

takaisin