Probenthos Oy
Suhmurantie 144
82210 Suhmura
Gsm 040 548 1759
markus.leppa@probenthos.fi www.probenthos.fi

Referenssit

 

 


- Tuotteet ja palvelut -

Probenthos Oy:n päätuote muodostuu pohjaeläinten lajinmääritysanalytiikasta, pohjaeläintarkkailujen ja -tutkimusten suunnittelusta sekä näytteenotosta.

Määritysanalytiikka kattaa järvien ranta- ja syvännepohjaeläinten lisäksi myös virtavesien selkärangattomat. Näytteenotto, poiminta-, punnitus- ja määritystyö tehdään voimassa olevien standardien ja ympäristöhallinnon suositusten mukaisesti yrityksen omassa pohjaeläinlaboratoriossa. Määritysanalytiikkaan voidaan sisällyttää esim. tulosten työstäminen valmiiksi raporteiksi ja Power point -esityksiksi. Käyttäjä- ja tallennusoikeudet Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään pohjaeläintietojärjestelmään mahdollistavat tulosten siirtämisen valtakunnalliseen tietokantaan.

Probenthos Oy:n puoleen kannattaa kääntyä myös, kun tarvitaan asiantuntemusta rehevöityneiden järvien ravintoketjukunnostuksien suunnittelussa tai järvien käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadinnassa.

Probenthos Oy:n hyvät suhteet muihin biologisia seurantoja ja tutkimuksia tekeviin toimijoihin mahdollistavat suurtenkin seuranta - ja tutkimuskokonaisuuksien suunnittelun ja toteutuksen.