ANSIOLUETTELO:

Markus Leppä

POHJAELÄINTUTKIMUKSIIN LIITTYVIÄ JULKAISUJA:

Leppä, M. 2007. Tummien metsäjärvien ekologisen tilan arviointi pohjaeläinten avulla. Pohjois-Karjalan vesistöjen tilan parantaminen- hanke. Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen raportteja 9. 32 s.

Kukkonen, M., Hassinen, A., Holopainen, A-L., Hynynen, J., Kekäläinen, J., Leppä, M., Niinioja, R., Nykänen, J., Viljanen, M. ja Luotonen, H. 2007. Metsäjärvien tila ja tulevaisuus. Pohjois-Karjalan vesistöjen tilan parantaminen. Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen raportteja 8. 115 s.

Leppä, M. 2004. Lieksanjoen ja Pielisen Lieksan edustan pohjaeläimet. 16 s. Teoksessa: Holopainen, A.-L.& Leppä, M. Lieksanjoen ja Pielisen Mönninselän vuosien 1982-2003 yhteistarkkailu. Joensuun yliopisto. Karjalan tutkimuslaitoksen raportteja 2/2004, 45 s.

Leppä, M. 2003. Pielisjoen ja Pyhäselän pohjaeläimet. 13 s. Teoksessa: Huuskonen , H. (toim.) Pielisjoen ja Pyhäselän velvoitetarkkailu 1982-2002. Joensuun yliopisto. Karjalan tutkimuslaitoksen raportteja

Leppä, M., Hämäläinen, H., Karjalainen, J. 2003. The response of benthic invertebrates to a whole lake biomanipulation. Hydrobiologia 498, 97-105.

Leppä, M. & Hämäläinen, H. 2001. Zavreliella marmorata (v.d.Wulp, 1859) (Diptera: Chironomidae) - a chironomid species new to Finland from Lake Pohjalampi, North Karelia. Entomologica Fennica vol.12.

Huuskonen, H., Holopainen, A.-L., Hämäläinen, H., Karjalainen, J., Leppä, M., Punta, E., Rahkola, M. 2000. Eutrophication and recovery - positive effects of the modernization of a pulp mill. The Finnish Environment 9:329-334.

Tolonen, K.T., Karjalainen, J., Staff, S. Leppä, M. 2000. Individual and population-level food consumption by cyprinids and percids in a mesotrophic lake. Ecology of Freshwater Fish. 9:153-162.

Holopainen, A.-L. & Leppä, M. 2000. Lieksanjoen ja Pielisen Lieksan edustan yhteistarkkailu. Vuoden 1999 vesistö- ja pohjaeläintutkimus. Karjalan tutkimuslaitoksen monisteita. 4/2000. 38s.

Hämäläinen, H., Kukkonen, J.V.K., Leppä, M., Ristola, T. 1999. Use of midge larval deformities in monitoring of sediment contamination in pulp mill recipients. The Finnish Environment 417:190-195.

Leppä, M. 1999. Pohjaeläimet. 11 s. Teoksessa: Pielisen ja Pyhäselän velvoitetarkkailu. Toim. Hannu Huuskonen. Joensuun yliopisto. Karjalan tutkimuslaitoksen monisteita. 2/1999. 151 s.

Karjalainen, J., Leppä, M., Rahkola, M. & Tolonen, K.T.1999. The role of benthivorous and planktivorous fish in a mesotrophic lake ecosystem. Hydrobiologia 408/409: 73-84.

Leppä, M. & Luotonen, H. 1996. Surviaissääskitoukkien epämuodostumat puunjalostusteollisuuden kuormittamilla vesialueilla – raportti esitutkimuksesta Lieksanjoelta ja Pielisjoelta (Pohjois-Karjala). Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiirin monisteita nro 20, 13 s.

Leppä, M., Rahkola, M. & Karjalainen, J. 1995. Pohjalammen eliöyhteisön muutokset tehokalastuksen seurauksena. - Vesitalous 6/1995: 42-45.

Leppä, M. 1993. Palojärven, Luhtapohjanjoen ja Jäsyksen pohjaeläimistö. Teoksessa: Pamilon voimalaitoksen lisäkoneyksikön rakentamista ja käyttöönottoa edeltävää tilannetta koskeva vedenlaatu-, pohjaeläimistö- ja kalataloudellinen selvitys. Toim. Juha Karjalainen. Joensuun yliopisto. Karjalan tutkimuslaitoksen monisteita. 2/1993. 104 s.

Leppä, M. 1992. Metsäojitusten haitallisten vesistövaikutusten korjaus taimen- ja harjusjoissa: pohjaeläinselvitys. Raportti Lapin vesi- ja ympäristöpiirille. 25s.

Leppä, M. 1991: Kivisimpun (Cottus gobio L.) ravinnosta, kasvusta ja saalistusaktiivisuudesta Utsjoessa. Syventävien opintojen tutkielma, Joensuun yliopisto, biologian laitos. 45 s.


MUUT JULKAISUT

Leppä, M. 2000. Suonenjoen Valkeisenlammen kokeilu- ja hoitoprojekti 1998-2000. Loppuraportti. 23 s.

Leppä, M. 1998 Härkäsimppu.s.188-189. Teoksessa: Suomen luonto: kalat,sammakkoeläimet ja matelijat. Toim. J. Raitaniemi.Weilin+Göös 1998, 288 s.

Leppä, M. 1998 Kirjoeväsimppu.s.186. Teoksessa: Suomen luonto: kalat, sammakkoeläimet ja matelijat. Toim. J. Raitaniemi.Weilin+Göös 1998, 288 s.

Leppä, M. 1998 Kivisimppu.s.184-185. Teoksessa: Suomen luonto: kalat, sammakkoeläimet ja matelijat. Toim. J. Raitaniemi.Weilin+Göös 1998, 288 s.

Leppä, M. & Karjalainen, J. 1995: Tehokalastus muutti Liperin Pohjalammen kalakantaa. Suomen kalastuslehti 8/1995:22-23.

Karjalainen, J. & Leppä M. 1995: Liperin Pohjalammen ravintoketjukunnostus. Vesitalous 3/1995. s.18-20.

Leppä, M., Karjalainen, J. & Holopainen, A.-L. 1995: In vivo fluorescence and chlorophyll a determination in Finnish humic lakes. - Aqua Fennica 25/1995. s.33-38.

Karjalainen, J., Kiiski, J. Leppä, M. & Väisänen, P. 1993: Pyhäselän kalasto ja kalatalous vuosina 1982-1992. Joensuun yliopisto. Karjalan tutkimuslaitoksen monisteita. 75 s.


ABSTRAKTIT

Leppä, M., Karjalainen, J. & Tolonen, K.T. 1999.The response of benthic invertebrate to lake biomanipulation by fish removal. Nordic Benthological Meeting. Jyväskylä 11.9.1999.

Leppä, M. & Karjalainen, J. 1995. The effect of mass removal of cyprinids on water quality, benthic invertebrates and zooplankton in a small northern lake (abstract). -in Program and Abstracts of the 75th Annual Meeting of the American Society of Ichtyologists and Herpetologists.University of Alberta, Edmonton, Canada, 229 p.

takaisin