Probenthos Oy
Suhmurantie 144
82210 Suhmura
Gsm 040 548 1759
markus.leppa@probenthos.fi www.probenthos.fi

Referenssit

 


Probenthos Oy:n määrityksiin voit luottaa:

Katso Suomen ympäristökeskuksen pohjaeläinvertailukoe keväällä 2009!

 


- Probenthos Oy - ympäristöalan moniosaaja


Probenthos Oy tuottaa ympäristön tilan tarkkailuun liittyviä asiantuntijapalveluja, järjestää ympäristöalan opetusta ja koulutusta sekä valmistaa opetusmateriaalia.

Probenthos Oy:n toiminta-ajatuksena on tarjota asiakkailleen kokonaisvaltaista ja luotettavaa määritysanalytiikkaa, näytteenoton suunnittelua ja toteutusta sekä tulosten raportointipalvelua järvien ja virtavesien eliöstön - erityisesti pohjaelämistön osalta.

Probenthos Oy tuottaa myös alansa luennointipalveluja kouluille ja eri oppilaitoksille sekä vesiselkärangattomien lajintuntemus- ja ekologia – kursseja biologian opettajille ja opiskelijoille.